Jdi na obsah Jdi na menu
 


Havran polní

 

Hnízdění – havran hnízdí v koloních na stromech v otevřené krajině, a také v parcích.

Potrava – živí se hmyzem, drobnými obratlovci, ovocem či semeny.

 

 

Skřivan polní

Hnízdění - běžně hnízdí v kulturních stepích, polích a loukách, vzácně i na horských svazích. Hnízdí v dubnu až červenci dvakrát ročně.

Potrava - semena, zelené části rostlin a hmyz.

 

 

 

Křepelka polní                                                                                                                                                                                                                             Hnízdění - žije skrytě v oraništích a na lukách. Většinou je prozradí pouze hlas.

Potrava - semena různých plevelů, listy rostlin a v létě i hmyz.

 

 

 

 

Skřivan lesní

Hnízdění - hnízdí v řídkých klidných porostech, na vřesovištích, v zimě se vyskytuje i na polích. Hnízdí v dubnu až červnu dvakrát ročně. Hnízdo je důlek v zemi vystlaný kořínky, stébly a mechem.

Potrava - hmyz a semena.

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Káně lesní

Hnízdění - běžně v lesích i v otevřené polní krajině. Hnízdí v březnu až květnu jednou ročně. Hnízdo je umístěno na stromech.

Potrava - převážně drobní hlodavci, loví v otevřené krajině za pomalého letu nebo číhá na stromech.

 

 

 

 

 

 

Rehek zahradní

Hnízdění - hnízdí v krajině s řídkým stromovím, v parcích i lesích, v zahradách a sadech v květnu až červenci dvakrát ročně.Hnízdo je vystavěné ze suchých stébel, kořínků a mechu, vystlané je peřím a srstí a umístěno v dutinách.

Potrava - hmyz a bobule.

 

 

 

Pěnkava obecná

Hnízdění - hojně hnízdí v lesích a zahradách. Hnízdí během dubna až června dvakrát ročně. Hnízdo je miska spletená z vláken, stébel, mechů a lišejníků umístěná v korunách stromů nebo i ve křoví. 

 Potrava - semena a hmyz.                                                                                                                                                                                                                             

            

 

 

     Kulík říční

Hnízdění - často hnízdí na větších říčních písčinách nebo písčitých březích řek a rybníků. Hnízdí v květnu až červenci někdy i dvakrát ročně.

Potrava - hmyz, pavouci a červi.

 

 

Konipas luční

Hnízdění - hnízdí v nižších polohách na mokřadních loukách a v blízkosti vodních ploch. Hnízdí v květnu až červenci jednou ročně.

Potrava - Hmyz.

 

 

 

Kavka obecná

Hnízdění - hnízdí v dubnu až červnu jednou ročně. Hnízdo je v dutinách stromů, ve škvírách skal a zdí i na domech.

Potrava - Různí brouci a jiný hmyz v mimohnízdním období obiloviny, semena apod. Zaletuje však např. i na zrající třešně, vyhledává na zem spadlé ovoce a nevyhýbá se ani smetištím a skládkám odpadků.Kavka je všežravec.